Familie

Sammensatt skifte

Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte.
Les mer »

Nye saksbehandlingsregler i barneloven

Fra 1. april 2004 er det innført nye saksbehandlingsregler i barneloven. Saker som gjelder hvor barnet skal bo, foreldreansvar og samvær skal i økt utstrekning søkes løst ved avtale. Barnets rett til å uttale seg er styrket, og det skal benyttes barnefaglig kompetanse i domstolene i større utstrekning enn tidligere.
Les mer »

Navneloven

Ønsker du deg nytt navn? Da kan du sende melding om endring av navn til folkeregisteret. Men du kan ikke ta et såkalt ”beskyttet etternavn” uten samtykke fra alle som allerede har etternavnet. Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003.
Les mer »

Ektepakt

Avtale om særeie inngås ved ektepakt. Gaver mellom ektefeller må også skje ved ektepakt. Er ikke formkravene fulgt, blir ektepakten ugyldig.
Les mer »

Særeie

Særeie er ikke gjenstand for deling ved separasjon og skilsmisse. Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av arvelater eller giver.
Les mer »

Deling av felleseie

Når et ekteskap blir oppløst, skal ektefellene dele de verdiene som utgjøres av felleseiet. I denne artikkelen gjennomgår vi hovedreglene for deling av felleseie.
Les mer »

Deling av felleseie II: Skjevdeling, forloddskrav og vederlagskrav

Når man skal dele felleseiet ved oppløsning av ekteskapet, er det mange viktige unntaksbestemmelser. Blant annet kan en ektefelle kreve skjevdeling, ta ut eiendeler forlodds og sette frem vederlagskrav.
Les mer »

Sameie

Sameie foreligger når noen eier noe sammen. Rettsforholdet mellom dem er regulert av sameieloven.
Les mer »

Sameie - Salg av andel og tvangsoppløsning

En sameier kan selge sin andel. Men de andre sameierne har da forkjøpsrett. En sameier kan også kreve oppløsning av sameiet.
Les mer »

Hvem eier hva i ekteskapet?

Folk som er gift eier likevel hver sine ting. Enkelte gjenstander kan være eiet i sameie mellom ektefellene. Kreditorene kan bare søke dekning i det som eies av den ektefellen som skylder dem penger.
Les mer »

Barns og ungdoms erstatningsansvar

Det er fort gjort å pådra seg erstatningsansvar. Hva om fotballen tar feil retning og knuser naboens vindusrute? Og kan også foreldrene bli erstatningsansvarlige?
Les mer »

Samværsrett

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barna sine, har normalt rett til samvær med dem. Men hvor ofte skal det være samvær, og hvordan skal det gjennomføres? Og hvordan går en frem dersom foreldrene ikke blir enige om samværsordningen?
Les mer »

Avtale med samboeren ?

Det er svært mange par som av forskjellige grunner ikke gifter seg. Som ved ekteskap blir disse forholdene oppløst enten ved samlivsbrudd eller ved død. Det kan derfor være nyttig for mange å vite litt om hvilke hovedregler som da gjelder.
Les artikkelen hos Jusstorget.

Hvordan forberede seg til barnemekling

Skal man til mekling om foreldreansvar, daglig omsorg for barn og samværsrett, er det lurt å forberede seg. Men hva skal man forberede seg på?
Les mer »

Separasjon

Hva innebærer separasjon, og hvordan går man frem for å bli separert?
Les mer »

Skilsmisse

Når to ektefeller har vært separert minst ett år, kan hver av dem kreve skilsmisse. Paragrafen orienterer om reglene for skilsmisse.
Les mer »

Foreldreansvar

Foreldreansvar gir rett til å treffe avgjørelser i personlige forhold for barn, for eksempel avgjørelser om skolegang. Vi gjennomgår reglene, og tar bl.a. opp hva som skjer ved separasjon, skilsmisse og der foreldrene ikke er gift.
Les mer »

Daglig omsorg for barn

Hvem skal barna bo hos når foreldrene flytter fra hverandre?
Les mer »