Ungdom

Elevenes skolemiljø

Rettsstillingen til skoleelever har blitt vesentlig styrket ved lovendringer som trådte i kraft 1. april 2003. Skolen har nå bl.a. fått en straffesanksjonert plikt til å gripe inn hvis elever blir utsatt for mobbing eller vold.
Les mer »

Barns og ungdoms erstatningsansvar

Det er fort gjort å pådra seg erstatningsansvar. Hva om fotballen tar feil retning og knuser naboens vindusrute? Og kan også foreldrene bli erstatningsansvarlige?
Les mer »

Ungdoms rettigheter

Den som er under 18 år, er umyndig. I mange forhold har likevel ungdom betydelig myndighet til å bestemme selv.
Les mer »