Ungdom

Kurs i Italia fra mandag 2. september 2013.

«Ungdom i en familie i oppløsning» Kurset gjelder i utgangspunktet rettens behandling av saker etter barneloven som gjelder ungdom - men det spenner fra antikkens Roma til moderne hjerneforskning, og vi ser på ungdom med organiske hjerneskader og ungdom i flerkulturelle familier. Kurset starter på vinslottet Castello di Modenalla i Toscana og avsluttes på Forum Romanum i Roma.
www.meklingskurs.no

Elevenes skolemiljø

Rettsstillingen til skoleelever har blitt vesentlig styrket ved lovendringer som trådte i kraft 1. april 2003. Skolen har nå bl.a. fått en straffesanksjonert plikt til å gripe inn hvis elever blir utsatt for mobbing eller vold.
Les mer »

Barns og ungdoms erstatningsansvar

Det er fort gjort å pådra seg erstatningsansvar. Hva om fotballen tar feil retning og knuser naboens vindusrute? Og kan også foreldrene bli erstatningsansvarlige?
Les mer »

Ungdoms rettigheter

Den som er under 18 år, er umyndig. I mange forhold har likevel ungdom betydelig myndighet til å bestemme selv.
Les mer »