It

Kamuflering av PIN - koder - dårlig hukommelse kan koste deg dyrt

Har du problemer med å huske PIN-koden til bankkortet ditt? Da er du sannsynligvis ikke den eneste. Dagens teknologiske samfunn medfører at hver av oss, både unge og gamle, og med varierende hukommelse, til daglig må forholde oss til svært mange koder. At mange av disse kodene ikke er selvvalgte, gjør ikke saken noe bedre. På denne bakgrunn oppstår behovet for å nedtegne enkelte koder, noe svært mange gjør på ulike måter. Er du en av dem, bør du være oppmerksom på at dersom bankkortet blir stjålet og misbrukt, risikerer du å selv måtte dekke tap på opptil 8000 kroner. Dette gjelder uavhengig av om tyven skulle bli tatt.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Avtaleinngåelse på Internett

Det sluttes en rekke avtaler på Internett. F.eks. om om kjøp av opphavsrettslig vernet materiale og avtaler om levering av fysiske varer eller tjenester. Regler om avtaleslutning gjelder uavhengig av om avtalen er inngått på internett eller andre steder. Les artikkelen hos Jusstorget.

Opphavsrett på internett

Når vi lagrer informasjon på et nettsted, gjør dette i praksis informasjonen tilgjengelig for alle som er tilknyttet nettverket. Åndsverkloven gir opphavsmannen enerett til kopiering og enerett til å gjøre det som er skapt tilgjengelig for allmennheten. I og med at Internett muliggjør disse handlingene, ved å produsere eksakte kopier og ved hurtige overføringer, oppstår opphavsrettsproblemstillinger ved bruk av internettet.I denne artikkelen får du en oversikt over opphavsrettslige problemstillinger bl.a. i forhold til kopiering, endring og publisering av andres materiale på egne hjemmesider og ved bruk av pekere. Les artikkelen hos Jusstorget.

Dømt for ulovlig videoovervåking

En næringsdrivende ble i desember 2001 domfelt for ulovlig videoovervåking av en ansatt i Gulating lagmannsrett.
Les mer »

Nytt utvalg skal vurdere regler om datakriminalitet

Et nytt utvalg skal vurdere lovendringer som følge av at Norge har undertegnet Europarådets konvensjon om It-kriminalitet.
Les mer »

Tapping av bedriftens kundedatabaser

Hva kan en bedrift gjøre for å beskytte seg mot at ansatte tapper bedriftens kundedatabaser?
Les mer »

Utlegging av bilder på internett

Borgarting lagmannsrett har i en ny avgjørelse kommet til at bilder fra en motevisning ikke kunne legges ut på internett uten samtykke.
Les mer »

Lov om elektroniske signaturer

Rammene for elektroniske signaturer er regulert ved lovgivning som trådte i kraft 1. juli 2001.
Les mer »

Oppdatering av jusskunnskaper

Det er en krevende oppgave for praktiserende jurister å holde sine juridiske kunnskaper oppdatert. På hvilken måte kan internett være et hjelpemiddel til dette?
Les mer »

Tilsyn med Telenors standardavtaler

Forfatteren stiller seg kritisk til Telenors standardvilkår. Han er positiv til en mer kritisk rolle fra Post og Teletilsynets side.
Les mer »

Juss på nettet

Hvilke nettsteder er viktige for å finne juridisk informasjon i Norge?
Les mer »

Juridiske fallgruver for IT avtaler - Noen eksempler

En av suksessfaktorene for en vellykket IT anskaffelse eller IT prosjekt er en vel gjennomarbeidet avtale og overordnet kjennskap til de vanligste rettslige fallgruvene.
Les mer »