Brukervilkår

(Skrevet 20.04.2001 )

Eierne av Paragrafen.no eller artikkelforfatterne påtar seg intet ansvar for feil i tekstene. Det kan ikke reises krav på grunnlag av følger av eventuelle feil.

Tekstene er kun av informativ art og representerer ikke juridisk rådgivning. Formålet med tekstene er å danne grunnlag for en oversikt over hovedlinjer. De er for knappe til å danne grunnlag for konklusjoner i enkeltsaker.

Eierne av Paragrafen.no påtar seg heller ingen form for ansvar for eventuelle feil i informasjon på nettsteder Paragrafen.no har lenket til.