Om Paragrafen.no

(Skrevet 23.04.2001. Sist oppdatert 30.01.2013 )

Velkommen skal du være til et nyåpnet nettsted innen jussens brede verden. Vårt mål er å være en god kilde til det som finnes av jussrelatert innhold på nettet. Her kan du lese om nettstedets formål, drift og eierskap.

Paragrafen.no

Paragrafen inneholder juridisk informasjon. Vi prøver å la stafettpinnen vandre mellom norske jurister for å få et stadig mer fyldig innhold. Innlegg fra jurister finner du under rubrikken "Replikken". Paragrafens egen stab bidrar også med fagartikler.

Paragrafens oversikter er for publikum og sikter seg inn på så vel privatpersoner som næringsdrivende. Vi tror at jurister også vil ha nytte av Paragrafen som et startpunkt når de skal benytte seg av de mange hjelpemidler som finnes på internett.

Paragrafen eies av Mathisen IT Consult AS. Oppføringer hos Paragrafen koster ikke noe, men redaksjonen foretar en vurdering av nettstedene som blir ført opp. Paragrafen tar ikke sikte på noen fortjeneste for eier. I kretsen rundt Paragrafen arbeides det imidlertid med å utvikle datatekniske hjelpemidler for bl.a. det juridiske miljøet. Paragrafen gir ikke juridiske råd, men du finner lett frem til advokater eller andre som gjør dette ved å bruke opplysningene på Paragrafen.

Advokat Thor Tidemann Bjønnes

Thor Tidemann Bjønnes er advokat i Deloitte Advokatfirma AS. Han jobber med særlig mye med kontraktsrett, fast eiendom og prosedyre for domstolene.

Bjønnes har en bred erfaring som dommerfullmektig i Sandefjord tingrett, politijurist i Nordre Buskerud politidistrikt og advokat i Nørgård & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Svenn Richard Mathisen


Mathisen er født i 1980. Han er hovedansvarlig for datatekniske systemer og drift. Driver til daglig sitt eget selskap under navnet Mathisen IT Consult AS. Virksomheten retter seg hovedsaklig mot skreddersydde webløsninger. Disse tar som oftest i bruk database. Spisskompetansen er derfor rettet mot løsninger som tar i bruk PHP og mySQL.

Telefon: 97 07 26 29
Mail: Mathisen IT Consult

Paragrafen.no ble i sin tid etablert av Knut Rønning og Svenn Richard Mathisen.