Kontrakter

Den nye NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, kan ha fordeler for byggherrene

Standardentreprisekontrakten NS 8406 kom i januar 2006. Det er en forenklet kontrakt. Advokat Hans Cappelen kommenterer kontrakten i denne artikkelen.
Les mer »

Angrerettloven

Har du handlet ved telefonsalg, dørsalg, postordre eller på internett? Da har du angrerett etter angrerettloven. Angrefristen er 14 dager.
Les mer »

Hevning ved misligholdt kontrakt

Blir en kontrakt misligholdt, kan den som ikke får kontraktsmessig ytelse heve avtalen. Dette innebærer at kontrakten ikke blir gjennomført og at partene beholder eller får tilbake det de har eller skulle ha ytet etter kontrakten. Hovedregelen er at hevning bare kan skje hvis misligholdet av kontrakten er vesentlig.
Les mer »

Avtaleinngåelse på Internett

Det sluttes en rekke avtaler på Internett. F.eks. om om kjøp av opphavsrettslig vernet materiale og avtaler om levering av fysiske varer eller tjenester. Regler om avtaleslutning gjelder uavhengig av om avtalen er inngått på internett eller andre steder. Les artikkelen hos Jusstorget.

Prisavslag ved kontraktsbrudd

Hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste og mottatt mangelfull leveranse, kan du kreve prisavslag. Hvordan prisavslaget beregnes, varierer i de forskjellige typer forhold.
Les mer »

Håndverkstjenesteloven

Benytter du deg av håndverkere? Da bør du sette deg inn i lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere. Loven inneholder mange bestemmelser som beskytter forbrukerne. Loven gjelder også hvis du leverer inn ting for reparasjon.
Les mer »

Juridiske fallgruver for IT avtaler - Noen eksempler

En av suksessfaktorene for en vellykket IT anskaffelse eller IT prosjekt er en vel gjennomarbeidet avtale og overordnet kjennskap til de vanligste rettslige fallgruvene.
Les mer »

Husleie

Skal du leie eller leie ut boligeiendom, må du sette deg nøye inn i lov om husleieavtaler.
Les mer »

Avtale med samboeren ?

Det er svært mange par som av forskjellige grunner ikke gifter seg. Som ved ekteskap blir disse forholdene oppløst enten ved samlivsbrudd eller ved død. Det kan derfor være nyttig for mange å vite litt om hvilke hovedregler som da gjelder.
Les artikkelen hos Jusstorget.

Ektepakt

Avtale om særeie inngås ved ektepakt. Gaver mellom ektefeller må også skje ved ektepakt. Er ikke formkravene fulgt, blir ektepakten ugyldig.
Les mer »

Den nye forbrukerkjøpsloven - en oversikt

Den nye loven, som trådte i kraft 1. juli 2002, har samlet reglene om forbrukerkjøp i en egen lov. Tidligere har disse reglene vært en del av kjøpsloven. Den nye loven gjelder for alle avtaler om forbrukerkjøp som inngås etter at loven trådte i kraft. For eldre avtaler gjelder den gamle kjøpsloven.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Anbudsreglene i byggesaker - særlig om hvilke forbehold man kan ta

I denne artikkelen gis en kort oversikt over anbudsreglene i byggesaker. Særlig behandles de problemstillinger som oppstår når en anbyder avgir et anbud som avviker fra anbudsgrunnlaget.

Les hele artikkelen hos Jusstorget.