Melding om dødsfall til tingretten.

(Skrevet 01.05.2002 )

Ved dødsfall skal lensmannen eller tingretten underrettes. Begravelsesbyrået ordner normalt med dette på vegne av familien.Når noen dør, plikter de nærmeste slektningene, ektefellen eller andre som har vært til stede å gi melding om dødsfallet, jfr skifteloven § 12a. I lensmannsdistrikt gis meldingen til lensmannen. På andre steder gis meldingen direkte til tingretten (tidligere var funksjonsbetegnelsen skifteretten).

Normalt benyttes det et begravelsesbyrå, som etter avtale tar seg av dette. Dødsattest fra lege forevises retten eller lensmannen. Dødsboet blir deretter registrert. Den personen som begravelsesbyrået har angitt som kontaktperson, blir etter en stund kontaktet skriftlig av lensmannen eller retten angående skiftet. Det blir da gitt en orientering om mulighetene for privat skifte.

Arvingene må bestemme seg for hvordan de ønsker at boet skal skiftes. Se de nærmere opplysninger om privat og offentlig skifte av dødsbo hos Paragrafen. Man kan også henvende seg til tingretten eller lensmannen for å få veiledning.