Karakteristiske trekk ved domstolsbehandling, voldgift og advokatmegling

(Skrevet 23.04.2003. Sist oppdatert 23.04.2004 )

En oversikt over de karakteristiske trekkene ved ulike former for konfliktløsning.

Advokat Dag Røed gir her en oversikt over de karakteristiske trekkene ved noen ulike former for konfliktløsning. Fordeler og ulemper ved advokatmekling sammenlignes med domstolbehandling og voldgift.

- Rettssak Voldgift Megling
Initierer Frivillig for saksøker, men obligatorisk for saksøkte Frivillig for begge parter, bortsett fra det tilfelle hvor parten har bundet seg ved avtale Frivillig for begge parter, med mindre man har forpliktet seg ved avtale eller at megling følger av loven
Avgjørelse Dommeren avgjør saken og partene har ingen kontroll over avgjørelsen Partene mister all kontroll over avgjørelsen. Avgjørelsen blir tatt av voldgiftens medlemmer, og det er få muligheter til rettsmidler Partene beholder full frihet til å inngå avtale på et hvilket som helst tidspunkt. Megleren hjelper partene til å nå frem til en for begge parter akseptabel løsning
Formalitet Det er en formell prosess som begrenses av lovverket Mindre formell enn domstolsbehandling, men mer formelt enn megling. Voldgiften er ikke bundet av prosessreglene Det er en uformell og fleksibel prosess som imøtekommer parters behov
Kostnader/tidsforbruk Denne prosessen er kostbar. Denne prosessen tar lang tid Denne prosessen er ofte den dyreste.Denne prosessen tar lang tid Generelt er dette en rimelig løsning. Dette er en rask prosess sammenlignet med de domstolsbehandling eller voldgift
Andre involverte Dommere, advokater, sakkyndige, vitner, annet personale tilknyttet retten, forhandlingene er som hovedregel åpne for publikum, presse etc Forhandlingene og resultatet er konfidensielle. Partene er vanligvis representert ved sine advokater.Vitner/sakkyndige innkalles etter behov Forhandlingene og resultatet er konfidensielt. Bare megleren og partene, eventuelt prosessfullmektigene er involvert
Resultat Bindende avgjørelse som kan ankes videre Bindende avgjørelse med få muligheter til bruk av rettsmidler Partene blir enige om en bindende avtale

(C) Advokat Dag Røed 2003