Utlegging av bilder på internett

(Skrevet 28.09.2001 )

I en kjennelse av 13. september 2001 kom Borgarting lagmannsrett til at bilder fra en motevisning ikke kunne legges ut på internett uten samtykke. Bildene hadde ikke slik aktuell og allmenn interesse at dette kunne gjøres under hensyn til yringsfriheten. Samtykke til publisering i Se og Hør kunne ikke anses som samtykke til publisering på sex-sider på internett. For publisering i noe som fremstår som erotisk/pornografisk medium kreves det samtykke.

Se Borgarting lagmannsretts nettsider.