Mobbing på arbeidsplassen

(Skrevet 31.03.2003 )

Relaterte artikler
Sjefene er iflg. undersøkelser de verste mobberne. Men hva er mobbing i juridisk forstand? Når kan det kreves erstatning?
Advokat Sagedahl gir deg oversikt over erstatningsreglene som gjelder når en ansatt blir utsatt for mobbing. Les artikkelen hos Jusstorget.

Sjefene er iflg. undersøkelser de verste mobberne. Men hva er mobbing i juridisk forstand? Når kan det kreves erstatning?
Advokat Sagedahl gir deg oversikt over erstatningsreglene som gjelder når en ansatt blir utsatt for mobbing. Les artikkelen hos Jusstorget.