Finn frem i tysk rett på JussGuiden

(Skrevet 10.10.2002 )

Relaterte artikler
Vi har lagt inn lenker til viktige juridiske nettsteder i Tyskland.

Vi har nå lagt inn lenker til tyske nettsteder med juridisk innhold i JussGuiden. Det er mange gode jussportaler i Tyskland. Vi har derfor prioritert disse i vår lenkesamling. Ved hjelp av portalene skulle det gå greit å finne frem videre til det meste. Blant portalene falt vi selv særlig for Jura-lotse og Juristisches Internetprojekt Saarbrücken. Dette er omfattende portaler med mange lenker. Andre kan finne det mer hensiktsmessig å starte med portaler som er mindre omfattende.

Du finner også lenker til de øverste domstolene i Tyskland. Som en vil se, har Tyskland flere spesialdomstoler på ulike rettsområder. Den øverste domstolen utenfor spesialområdene er Bundesgerichtshof i Karlsruhe. Det er spesialdomstoler innen feltene skatterett, sosialrett, forvaltningsrett, arbeidsrett og forfatningsrett. Vi har lagt lenker til de øverste instanser. Lenker til de lavere instansene finner du på portalene.

Du finner også oversikt over tyske lover på internett. Etter vår oppfatning er nettstedet Gesetze im internett bra. De offisielle lovtekstene finner du i Bundesgesetzblatt. Lovtekster finner du også en rekke andre steder. De større portalene inneholder omfattende oversikter over dette.

Du finner også lenker til domssamlinger på internett og lenke til det tyske politiet og justisdepartementet..

Besøk vår oversikt over tyske lenker.

Paragrafen har også oversikter over viktige lenker i en del andre land. Flere land vil komme til etter hvert. Du kan også se på våre oversikter over juridiske nettsteder i disse landene:

Sverige

Danmark

Finland

Island

Storbritannia