Privat pågripelse av naskere

(Skrevet 18.07.2002 )

Selv om naskeren ble tatt på fersk gjerning, var det tidligere sterke begrensninger for når naskeren kunne pågripes. Men nå etter en lovendring den 1. oktober 2002, kan butikkmedarbeideren, vekteren, men også kunden, pågripe naskere som blir tatt på fersken. Jusstorget gir deg de nye reglene.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.
Selv om naskeren ble tatt på fersk gjerning, var det tidligere sterke begrensninger for når naskeren kunne pågripes. Men nå etter en lovendring den 1. oktober 2002, kan butikkmedarbeideren, vekteren, men også kunden, pågripe naskere som blir tatt på fersken. Jusstorget gir deg de nye reglene. Les hele artikkelen hos Jusstorget.