Salg fra konkursboene på internett

(Skrevet 01.05.2002 )

KonkursBørsen heter en ny tjeneste som er lansert av Konkursrådet.

På KonkursBørsen kan bobestyrere legge ut informasjon om eiendeler som er til salgs fra boene. Det er bare personer med advokatbevilling som kan stå ansvarlig for salg på KonkursBørsen. Dette gir kjøperne en trygghet som ikke er vanlig ved salgsformidling på internett.

Bak utformingen av KonkursBørsen står teamet bak Paragrafen: Svenn Richard Mathisen og Knut Rønning. Rønning er leder av Konkursrådet, og Mathisen it-sjef.

Ifølge Rønning kan KonkursBørsen bidra til å sikre at salg fra boene virkelig skjer på det åpne marked. Legges eiendelene ut på KonkursBørsen, har alle muligheter til å melde seg som kjøpere. En slipper da at salgene foregår kun i de lukkede rom hvor bare en begrenset krets har anledning til å by. Det har vært en del kritikk av at bobestyrere selger eiendeler tilbake til skyldneren uten at andre har fått anledning til å kjøpe eller at salget skjer til en oppkjøper som selv skummer fortjenesten.

Det vil trolig ta noe tid før bobestyrerne venner seg til å bruke KonkursBørsen. Ved lanseringen er det ennå ingen gjenstander for salg. Bruken er imidlertid lettvint. En lærer seg hvordan børsen virker i løpet av noen minutter.

KonkursBørsen er kun en formidlingskanal. Alle avtaleforhold skjer mellom kjøper og selger. På KonkursBørsen finner en imidlertid forslag til en avtale partene kan bruke.

Gå til KonkursBørsen.