Nytt utvalg skal vurdere regler om datakriminalitet

(Skrevet 14.01.2002 )

Norge har undertegnet Europarådets konvensjon om It-kriminalitet. Et nytt utvalg skal vurdere hvilke lover som må endres som følge av dette. Sorenskriver Stein Schølberg, Moss, er i statsråd den 11. januar 2002 oppnevnt som leder av utvalget. Utvalget skal levere en delinnstilling innen utgangen av 2002 og en endelig innstilling innen utgangen av 2003.

I en pressemelding fra Justisdepartementet uttaler justisminister Odd Einar Dørum at konvensjonen vil bli et viktig redskap for å bekjempe datakriminalitet. Det er derfor viktig at den så snart som mulig blir gjennomført i norsk rett.

Aftenposten skriver den 14. januar 2002 at det som følge av konvensjonen planlegges opprettelse av en døgnåpen datasentral som skal sikre politiet viktige elektroniske spor. Datasentralen skal bistå andre land med å oppspore kriminelle bak straffbare handlinger på nettet. Ifølge Aftenposten skal slike datasentraler opprettes i alle EU- og EFTA-land innen to år. Ved hjelp av datasentralene skal en kunne fryse elektroniske spor.