Ny organisering av politiet fra 1. januar 2002

(Skrevet 17.12.2001 )

Fra 1. januar 2002 er det 27 politidistrikter. Tidligere var det 54.

De nye distriktene (med kontorsted i parentes) er:

Oslo (Oslo),
Østfold (Sarpsborg),
Follo (Ski),
Romerike (Lillestrøm),
Hedmark (Hamar),
Gudbrandsdal (Lillehammer),
Vestoppland (Gjøvik),
Nordre Buskerud (Hønefoss),
Søndre Buskerud (Drammen),
Asker og Bærum (Sandvika),
Vestfold (Tønsberg),
Telemark (Skien),
Agder (Kristiansand),
Rogaland (Stavanger),
Haugaland og Sunnhordaland (Haugesund),
Hordaland (Bergen),
Sogn og Fjordane (Florø),
Sunnmøre (Ålesund),
Nordmøre og Romsdal (Kristiansund),
Sør-Trøndelag (Trondheim),
Nord-Trøndelag (Steinkjær),
Helgeland (Mosjøen),
Salten (Bodø),
Midtre Hålogaland (Harstad),
Troms (Tromsø)
Vestfinnmark (Hammerfest),
Østfinnmark (Kirkenes)

I forbindelse med omorganiseringen er det utnevnt 17 nye politimestere. Disse er utnevnt på åremål for en periode av 6 år.

Den nye ordningen innebærer ikke at de stedene som ikke er sete for et politidistrikt blir uten politi. Politistasjonene opprettholdes som tidligere, men de blir organisert under en ny ledelsesstruktur.