Beslag og inndragning av førerkort

(Skrevet 01.12.2001. Sist oppdatert 01.12.2004 )

Reglene om tap av førerkort er grunnleggende endret fra 1. januar 2004. De nye reglene kan du lese om her:
Prikkbelastning kan gi tap av førerkort
Tap av rett til førerkort
Når mister man førerkortet - og for hvor lenge?