Merverdiavgift på advokattjenester

(Skrevet 09.07.2001 )

Relaterte artikler
Fra 1. juli 2001 ble alle tjenester som hovedregel belagt med 24 % merverdiavgift. Samtidig ble merverdiavgiften på matvarer halvert.

Lovendringen innebærer at advokatsalærer blir tillagt 24 % merverdiavgift. Dette innebærer ikke automatisk at advokattjenester blir 24 % dyrere. Advokatene får samtidig fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dette vil si at advokatene får refundert merverdiavgift på driftsmidler og tjenester de kjøper inn, for eksempel kopimaskiner, pc`er og lignende. Effekten bør derfor bli noe mindre enn 24 %.

For næringsdrivende klienter får dette liten betydning. Klienter som selv er merverdiavgiftspliktige, vil kunne trekke fra merverdiavgiften i sitt avgiftsoppgjør. Disse klientene får derfor refundert avgiften fra staten.

For vanlige forbrukere innebærer imidlertid reformen at advokattjenester blir vesentlig dyrere. Vanlige forbrukere har ingen mulighet til å få fradrag for inngående avgifter. Finansdepartementet har beregnet at kostnadene ved bruk av denne typen tjenester vil øke med ca 20 % for forbrukerne.

Samtidig med innføringen av merverdiavgift på advokattjenester er inntektsgrensene for fri rettshjelp øket fra 150.000 – 170.000 kroner til 200.000 – 210.000 kroner. Hensikten med dette er å kompensere prisøkningen for dem som har lavest inntekt.


Tilleggskommentarer fra brukere

Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen.
Navn
Mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)