Tomtefesters rett til å kjøpe festetomten - dagens regler

(Skrevet 21.03.2004. Sist oppdatert 21.03.2005 )

Her behandler Advokat Magnus Landmark, fra advokatfirma Ræder, de nye reglene om fastsettelse og regulering av festeavgifter (bygslingsavgifter) og festerens rett til å kjøpe tomten. Han har tidligere skrevet artikler her på Jusstorget om flere andre spørsmål i tilknytning til tomtefesteloven. Disse gjelder fortsatt. Les artikkelen hos Jusstorget.Her behandler Advokat Magnus Landmark, fra advokatfirma Ræder, de nye reglene om fastsettelse og regulering av festeavgifter (bygslingsavgifter) og festerens rett til å kjøpe tomten. Han har tidligere skrevet artikler her på Jusstorget om flere andre spørsmål i tilknytning til tomtefesteloven. Disse gjelder fortsatt. Les artikkelen hos Jusstorget.