Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse og outsourcing

(Skrevet 12.12.2003 )

Arbeidsmiljøloven gir ansatte et sterkt stillingsvern både ved utsetting av såkalt ordinær virksomhet og ved overdragelse av virksomhet. Det kan tenkes tilfeller som både kan anses som "utsetting" og virksomhetsoverdragelse. Kan den ansatte da påberope seg begge vern, og selv velge hvilket ? Det verserer for tiden en sak for domstolene som forhåpentligvis vil gi en prinsipiell avklaring på dette spørsmål. Les artikkelen hos Jusstorget

Arbeidsmiljøloven gir ansatte et sterkt stillingsvern både ved utsetting av såkalt ordinær virksomhet og ved overdragelse av virksomhet. Det kan tenkes tilfeller som både kan anses som "utsetting" og virksomhetsoverdragelse. Kan den ansatte da påberope seg begge vern, og selv velge hvilket ? Det verserer for tiden en sak for domstolene som forhåpentligvis vil gi en prinsipiell avklaring på dette spørsmål. Les artikkelen hos Jusstorget