Daglig leders stillingsvern

(Skrevet 12.12.2003 )

1. mars 2003 kom det en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som innebærer en betydelig endring i daglig leders stillingsvern etter norsk rett. Bestemmelsen åpner muligheten for å sikre at et styre kan skifte ut en uønsket daglig leder uten langvarig prosess. Les artikkelen hos Jusstorget.1. mars 2003 kom det en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som innebærer en betydelig endring i daglig leders stillingsvern etter norsk rett. Bestemmelsen åpner muligheten for å sikre at et styre kan skifte ut en uønsket daglig leder uten langvarig prosess. Les artikkelen hos Jusstorget.