Reklamasjonsnemnder

(Skrevet 28.04.2001. Sist oppdatert 28.04.2002 )

Er du misfornøyd med kjøp av varer eller tjenester, er det på enkelte områder muligheter for å henvende seg til en reklamasjonsnemnd. REKLAMASJONSNEMNDER

På enkelte områder finnes det muligheter for å få hjelp andre steder enn hos advokatene og i domstolene. Forbrukerrådet har kontorer i hvert fylke hvor man kan henvende seg hvis man som forbruker er misfornøyd med varer eller tjenester man har kjøpt. Det er muligheter for gratis bistand fra jurister ved disse kontorene.

Dessuten eksisterer det en rekke klagenemnder i de forskjellige bransjene. Noen eksempler på slike er bankklagenemnda, disiplinærnemnda for advokatvirksomhet, forsikringsskadenemnda, klagenemnda for eiendomsmeglertjenester, klagenemnda for skotøy, klagenemnda for teletorgtjenester, pasientskadenemnda, reklamasjonsnemnda for ruteflyselskaper og reklamasjonsnemnda for selskapsreiser.

Reklamasjonsnemndene er ikke domstoler. Deres uttalelser er kun av rådgivende art, men bedriftene retter seg normalt etter standpunktet fra reklamasjonsnemnda i sin bransje.

Mer informasjon finner du på Forbrukerrådets nettsider.