Ferdselsretten i strandsonen

(Skrevet 16.08.2003 )

Ferdselsretten i strandsonen med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers. Det er også her av avgjørende betydning for omfanget av retten om området er innmark eller utmark. Hele artikkelen kan du lese hos Jusstorget.
Ferdselsretten i strandsonen med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers. Det er også her av avgjørende betydning for omfanget av retten om området er innmark eller utmark. Hele artikkelen kan du lese hos Jusstorget.