Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing

(Skrevet 08.03.2003 )

Hver vinter blir det rapportert om arm- og benbrudd og andre personskader etter fall på glatte fortauer. Hvis du er blitt påført et økonomisk tap i en slik ulykke, kan noen da holdes økonomisk ansvarlig for den skaden du er blitt påført? Les artikkelen hos Jusstorget.