Forsikring og erstatning ved skade og sykdom

(Skrevet 08.03.2003 )

I enhver sak hvor det oppstår sykdom eller personskade, vil det også bli et spørsmål om man har krav på et økonomisk oppgjør. I denne artikkelen gir advokat Sandvold en generell introduksjon til noen av de mest praktiske tilfellene. Han gir også en oversikt over hva slags typer skader og tap de vanligste forsikringsordningene i hovedsak dekker. Les artikkelen hos Jusstorget.