Avtaleinngåelse på Internett

(Skrevet 16.02.2003 )

Det sluttes en rekke avtaler på Internett. F.eks. om om kjøp av opphavsrettslig vernet materiale og avtaler om levering av fysiske varer eller tjenester. Regler om avtaleslutning gjelder uavhengig av om avtalen er inngått på internett eller andre steder. Les artikkelen hos Jusstorget.
Det sluttes en rekke avtaler på Internett. F.eks. om om kjøp av opphavsrettslig vernet materiale og avtaler om levering av fysiske varer eller tjenester. Regler om avtaleslutning gjelder uavhengig av om avtalen er inngått på internett eller andre steder.

I denne artikkelen gir Erling Keyser fra Bull & Co. en oversikt over avtalerettslige problemstillinger bl.a. i forhold til når en bindende avtale er inngått, hva slags informasjon som bør gis til kjøperen, og angreretten.
Les artikkelen hos Jusstorget.