Opphavsrett på internett

(Skrevet 06.12.2002 )

Når vi lagrer informasjon på et nettsted, gjør dette i praksis informasjonen tilgjengelig for alle som er tilknyttet nettverket. Åndsverkloven gir opphavsmannen enerett til kopiering og enerett til å gjøre det som er skapt tilgjengelig for allmennheten. I og med at Internett muliggjør disse handlingene, ved å produsere eksakte kopier og ved hurtige overføringer, oppstår opphavsrettsproblemstillinger ved bruk av internettet.I denne artikkelen får du en oversikt over opphavsrettslige problemstillinger bl.a. i forhold til kopiering, endring og publisering av andres materiale på egne hjemmesider og ved bruk av pekere. Les artikkelen hos Jusstorget.Når vi lagrer informasjon på et nettsted, gjør dette i praksis informasjonen tilgjengelig for alle som er tilknyttet nettverket. Åndsverkloven gir opphavsmannen enerett til kopiering og enerett til å gjøre det som er skapt tilgjengelig for allmennheten. I og med at Internett muliggjør disse handlingene, ved å produsere eksakte kopier og ved hurtige overføringer, oppstår opphavsrettsproblemstillinger ved bruk av internettet.I denne artikkelen får du en oversikt over opphavsrettslige problemstillinger bl.a. i forhold til kopiering, endring og publisering av andres materiale på egne hjemmesider og ved bruk av pekere. Les artikkelen hos Jusstorget.