Utlandet - Tyskland

BGH-free
Sivilrettslige dommer fra Tysklands øverste domstol fra 1999.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Bundesanzeiger Verlag
Her finner du bl.a. Bundesgesetzblatt, som inneholder de offisielle versjonene av lovene.
Offentlig nettsted.Bundesarbeitsgericht
Denne domstolen behandler arbeidsrettssaker. Domstolen er den øverste instans for denne sakstypen i Tyskland. Domstolen har sete i Kassel.
Offentlig nettsted.Bundesfinanzhof
Domstolen er den øverste instans for skatte- og tollsaker i Tyskland. Domstolen har sete i München.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Bundesgerichtshof
Den øverste retten i Forbundsrepublikken Tyskland. Retten behandler sivile saker og straffesaker. Domstolen har sete i Karlsruhe.
Offentlig nettsted.Bundesministerium der Justiz
Det tyske Justisdepartementets nettsider.
Bundesrechtsanwaltskammer
Advokatene er knyttet til regionale Rechtsanwaltkammer. Det er 28 slike i Tyskland.
Offentlig nettsted.Bundessozialgericht
Domstolen er øverste instans for sosialsaker i Tyskland. Den behandler særlig trygdesaker og har sete i Kassel.
Offentlig nettsted.Das Bundesverfassungsgericht
Domstolen behandler saker som gjelder grunnloven. Alle statsorganer er bundet av avgjørelser fra denne domstolen. Domstolen har sete i Karlsruhe.
Offentlig nettsted.Das Bundesverwaltungsgericht
Denne domstolen er øverste instans i forvaltningssaker som ikke gjelder forfatningsspørsmål. Domstolen har sete i Leipzig.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Gesetze im Internet
Lovtekster på internett fra Justisdepartementet i samarbeid med der juris GmbH. Samlingen er beregnet på bruk av privatpersoner.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Jura-lotse
Portal som gir oversikt over tysk rett. Inneholder lenker til domstoler, advokater, lover mm.
Juracafe
Lenkesamling, juridisk leksikon mm.
Jurathek
Jussportal med innholdsrik lenkesamling som gir oversikt over tysk lovgivning.
Jurguide
Jussportal
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Juristisches Internetprojekt Saarbrücken
Nettstedet drives av et tysk universitet og gir oversikt over juridiske ressurser på internett. Nettstedet inneholder informasjon på mange språk, bl.a. engelsk.
JurWWW - Juristisches im Internet
Lenkesamling hvor det er lagt vekt på at den ikke skal være så omfattende.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Jusline
Jussportal som bl.a. inneholder blanketter du kan kjøpe og betale med kredittkort eller ved abonnement.Du finner også oversikt over tyske advokater mm.
Marktplatz-Recht
Juridisk portal som gir tilgang til en mengde juridiske nettsteder i Tyskland.
Polizei
Politiet i Tyskland. Fra denne siden kommer du videre til informasjon om politiet i Tyskland og de lokale politidistriktene.
Rechtpraktisch.de
Juridisk oppslagsverk for ikke-jurister.
Privat hjemmeside.Rechtsinfos Schicker
Juridisk lenkesamling.
zuRecht.de
Portal med lenker til nettsteder som gir informasjon om tysk rett. Nettstedet inneholder en stor mengde lenker til advokater, domstoler m.v.