Advokater - Hordaland - Bergen

Activ Advokater

2 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arverett og skifte
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Fri rettshjelp
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Advokat Flatebø & Co

  3 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Forvaltningsrett
 • Fri rettshjelp
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Advokat Jan Sivertsen
  Advokat i Bergen

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Eiendomsavdeling
 • Fast eiendom
 • Advokat og rettshjelperkjeden Rett og Rimelig
  Kontor i Alta, Bergen, Kongsberg, Larvik, Notodden, Oslo, Ski, Son og Verdal.
  Advokat Vidar Broder Lund AS

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonAdvokatCompagniet

  8 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonAdvokatconsult DA
  Advokatfirma i Bergen. Tilbyr rådgivning over internett.

  2 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Eiendomsavdeling
 • Erstatningsrett
 • Fri rettshjelp
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Advokatene Dragset & Preto
  Advokater i Bergen.

  2 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forsikringsrett
 • Trygderett
 • Advokatene Hove, Winjum & Veum
  Advokatfirma med kontor i Bergen.

  3 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Fri rettshjelp
 • Landbruk
 • Prosedyre
 • Skatt
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonAdvokatene Ommundsen & Co

  4 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Bygg-/entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Fiskerirett
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Landbruk
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Skjønn
 • Strafferett
 • Tingsrett
 • Trygderett
 • Advokatene på Strandkaien

  6 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Eiendomsavdeling
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Forretningsjuss
 • Fri rettshjelp
 • Konkurs og gjeld
 • Skatt
 • Strafferett
 • Advokatfirma ANS Stiegler
  Advokatfirma i Bergen.

  9 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Bygningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Konkurs og gjeld
 • Skjønn
 • Strafferett
 • Advokatfirmaet Harris
  Kontor i Bergen.

  17 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Barnevernsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Landbruk
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Advokatfirmaet Holm & Mørk DA
  Advokatfirma i Bergen.

  5 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Avgiftsrett
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Skatt
 • Strafferett
 • Advokatfirmaet Judicium DA
  Holder til i Bergen. Nettstedet inneholder fagartikler.

  6 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Bygg-/entrepriserett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers DA
  Advokatfirma knyttet til et av de store revisjonsselskapene. Kontor i Bergen.Antall medarbeidere viser antallet i Bergen. Antall advokater viser antallet ved kontoret i Bergen.

  8 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arverett og skifte
 • Avgiftsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Børs / verdipapir
 • Energirett
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Immaterialrett
 • IT-rett
 • Konkurs og gjeld
 • Miljørett
 • Offshore/petroleumsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Skatt
 • Telekommunikasjon
 • Transportrett
 • Advokatfirmaet Riisa & Co
  Advokatfirma med kontor i Oslo, Bergen og Trondheim. Antall advokater inkluderer kun advokatene i Bergen.

  4 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forsikringsrett
 • Prosedyre
 • Strafferett
 • Advokatfirmaet Stemre

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Fiskerirett
 • Konkurs og gjeld
 • Selskapsrett
 • AdvokatPartner ANS
  Advokatfirma med kontorer i Bergen og Os.

  7 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Eiendomsavdeling
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Landbruk
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Bergen Banking Advokater AS
  Bergen Banking driver tverrfaglig rådgivning i skjæringspunktet mellom juss og økonomi

  3 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Forsikringsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • DLA Nordic
  Advokatfirma i Oslo, Bergen, København og Stockholm. Advokatfirmaet Secher i Bergen har gått inn i denne gruppen. Firmaet het tidligere Lind, Stabell Horton. Antall advokater viser antallet ved kontoret i Bergen.

  9 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Avgiftsrett
 • Bank og finans
 • Bedriftsovertakelse
 • Bygg-/entrepriserett
 • Bygningsrett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendom
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Immaterialrett
 • IT-rett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Miljørett
 • Oppkjøp og fusjon
 • Pris / konkurranserett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Telekommunikasjon
 • Transportrett
 • Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co, Advokatfirma AS

  9 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forretningsjuss
 • Fri rettshjelp
 • Immaterialrett
 • Prosedyre
 • Strafferett
 • Grünert & Nataas
  Advokatfirma i Bergen.

  2 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Avgiftsrett
 • Eiendomsavdeling
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett
 • Inkasso
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Trygderett
 • Høgseth Advokater
  Advokatkontor i Bergen.

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Avgiftsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Skjønn
 • Strafferett
 • Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonKluge, advokatfirma ANS
  Kontorer i Bergen, Stavanger og Oslo.

  11 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Immaterialrett
 • Pris / konkurranserett
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Personskadeadvokaten AS

  3 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Erstatningsrett
 • Trygderett
 • Rasmussen & Broch
  Advokatfirma i Bergen.

  6 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Bank og finans
 • Bygg-/entrepriserett
 • Forretningsjuss
 • Forvaltningsrett
 • IT-rett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Mellommannsrett
 • Offshore/petroleumsrett
 • Oppkjøp og fusjon
 • Pris / konkurranserett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Rettadvokat ANS
  Nyetablert advokatfirma i Bergen

  2 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Fri rettshjelp
 • Immaterialrett
 • Inkasso
 • Kontraktsrett
 • Pris / konkurranserett
 • Selskapsrett
 • Skatt
 • Strafferett
 • Tingsrett
 • Trygderett
 • Roar Gangdal
  Kontorsted: Paradis.

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Forretningsjuss
 • IT-rett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Thommessen
  Et av Norges største advokatfirmaer. Kontorer i Bergen, Oslo, Brüssel og London. Finansavisen rangerer i 2003 partnerne Kim Dobrowen som best i Norge på emisjoner og børsnoteringer, Sverre Koch på skatterett, Stephen Knudtzon på entrepriserett og verkskontrakter, Arne Ringnes på immaterialrett og Siri Teigum på konkurranserett. Antall advokater viser antall medarbeidere kun i Bergen.

  22 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Bank og finans
 • Bygg-/entrepriserett
 • Energirett
 • EU/EØS-rett
 • Fast eiendom
 • Immaterialrett
 • IT-rett
 • Miljørett
 • Offshore/petroleumsrett
 • Oppkjøp og fusjon
 • Pris / konkurranserett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Skatt
 • Telekommunikasjon
 • Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonVogt & Wiig Advokatfirma
  Advokatfirma med avdeling i Bergen. Finansavisen rangerer i 2003 partner Morten Lund som best i kategorien sjø-, luft og annen transportrett. Antall advokater viser antallet ved kontoret i Bergen.

  21 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Bank og finans
 • Bygg-/entrepriserett
 • Børs / verdipapir
 • Energirett
 • Erstatningsrett
 • EU/EØS-rett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Fiskerirett
 • Forretningsjuss
 • Forsikringsrett
 • Immaterialrett
 • IT-rett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Mellommannsrett
 • Miljørett
 • Offshore/petroleumsrett
 • Oppkjøp og fusjon
 • Pris / konkurranserett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Skatt
 • Transportrett
 • Wikborg, Rein & Co
  Et av Norges største advokatfirmaer. Firmaet har kontorer i Oslo, Bergen. London, Singapore, Shanghai og Kobe. Antallet advokater viser kun antallet ved kontoret i Bergen.

  33 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Avgiftsrett
 • Bygg-/entrepriserett
 • Børs / verdipapir
 • EU/EØS-rett
 • Forvaltningsrett
 • Immaterialrett
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Miljørett
 • Offshore/petroleumsrett
 • Pris / konkurranserett
 • Regnskap
 • Selskapsrett
 • Shipping / sjøforsikring
 • Skatt
 • Transportrett