Politi og påtalemyndighet

Bevis
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum
Offentlig nettsted.Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokaten og statsadvokatene utgjør til sammen den høyere påtalemyndighet. De aller fleste saker avgjøres av påtalemyndigheten i politiet, men for de alvorligste forbrytelser er tiltalekompetansen lagt til statsadvokaten eller riksadvokaten. Riksadvokaten har den overordnede ledelse av straffesaksbehandlingen.
Europol
Europol er etablert med grunlag i Maastricht-traktaten. Organisasjonen er felles for EU-landene og arbeider bl. a. mot terrorisme, hvitevasking, narkotikatrafikk og ulovlig innvandring. Det arbeides mot organisert kriminalitet når to eller flere medlemsland er involvert.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Interpol
Interpol er en internasjonal kriminalpolitiorganisasjon med 177 medlemsland. Nettstedet inneholder masse informasjon om bekjempelse av internasjonal kriminalitet.
Oslo politiforening
Nettsider for Oslopolitiets fagforening.
Offentlig nettsted.Politi
Politiets nettsider. Her finner du informasjon om politidistriktene og spesialetater innen politiet.
Offentlig nettsted.Politidirektoratet
Informasjon fra Politidirektoratet.
Politiets fellesforbund
Portalen er utviklet av Politiets Fellesforbund i samarbeid med Effectio AS. Portalen inneholder stoff om politiets arbeid.
Offentlig nettsted.Politiets sikkerhetstjeneste
Fra 1. januar 2002 har politiets overvåkingstjeneste skiftet navn til Politiets sikkerhetstjeneste. Blant oppgavene er personkontroll, kontraterror, kontraekstremisme og datasikkerhet.
Offentlig nettsted.Politihøgskolen
Informasjon om studier ved Politihøgskolen.
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
FN-kontor etablert i 1997. Hovedkontor i Wien. Arbeider mot narkotika og internasjonal kriminalitet.
Offentlig nettsted.ØKOKRIM
Informasjon fra ØKOKRIM om økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og It-kriminalitet.