Hjelp til ofre

Aust Agder krisesenter for kvinner
Tilbyr hjelp døgnet rundt til kvinner som har vært utsatt for mishandling.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Justissekretariatene
Sekretariat for voldsoffererstatning og billighetserstatning samt for den rettsmedisinske kommisjon. Avgjør også krav om erstatning etter straffeforfølgning.
Krise- og incestsenteret i Follo
Hjelp ved vold i hjemmet og incest
Landsforeningen for voldtatte
Informasjon og hjelp til personer som har vært utsatt for voldtekt.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1. januar 2004 ble Kompetansesenter for voldsofferarbeid sammen med Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn og Psykososialt senter for flyktninger overført til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS.
No Abuse
Webportal mot seksuelle overgrep og voldelige overgrep.
Norsk krisesenterforbund
Forbundet tilbyr bl.a. kurs og opplæring til sine medlemmer.
Oslo kommunes tiltak for voldsofre, overgripere og prostituerte
Oversikt over hvor man kan få hjelp i Oslo.
Skadesiden.no
Informasjon om hvordan man fremsetter krav mot forsikringsselskaper og skadevoldere. Nettstedet tilbyr advokatbistand.
Støttesenter mot incest
Dette er en privat organisasjon som drives av kvinner som har vært utsatt for incest og mødre til incestutsatte barn.