Erstatning

Landsforeningen for nakkeslengskadde
Foreningen tilbyr bistand til folk med nakkeslengskade.
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for trafikkskadde tilbyr råd, veiledning og bistand til eventuell erstatningssak.
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen for Voldsofre sin hensikt er å hjelpe og støtte de som har blitt utsatt for, og skadet av vold.
Offentlig nettsted.Norsk Pasientskadeerstatning
Informasjon om pasientskadeerstatningsordningen. NPE er fra 1. januar 2003 et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helsedepartementet. Samtidig trer ny pasientskadelov delvis i kraft og innebærer at den midlertidige erstatningsordningen blir permanent og utvides til hele den offentlige helsetjenesten.
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk. Blant flere andre oppgaver håndteres skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner av TFF. TFF kan således trolig hjelpe deg dersom du eller dine eiendeler er blitt påført skade her i landet.
Yrkesskadeforsikringsforeningen
Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har blant annet som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. YFF kan således trolig hjelpe deg dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpliktige yrkesskadeforsikringen og du er blitt påført en yrkesssykdom eller vært utsatt for yrkesulykke.