EU / EØS

EFTA court
Informasjon om EFTA-domstolen.
EU - informasjonskilder og kontakter
Oversikt over kilder for generell informasjon og kontaktopplysninger for EU-organer og institusjoner.
EU-domstolen
Informasjon om EU-domstolen.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Eur-Lex
Den europeiske unions lovgivning.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Eurett.no
Ressurssiden for innhenting av informasjon om EU/EØS-rettslige emner. En kan bl.a. slå opp på ulike emner og finne informasjon med mange lenker for videre henvisning. God søkeside og fin generell lenkesamling om temaet.
Europa
Internettportalen Europa gir adgang til Den Europeiske Unions nettsteder.
Europakommisjonens delegasjon i Norge og Island
Europakommisjonens Delegasjon i Oslo er en diplomatisk representasjon for Europakommisjonen i Brussel. Delegasjonen ble opprettet i 1987 og ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Europakommisjonen og Norge/Island. Europakommisjonen har tilsvarende delegasjoner i rundt 130 land, og en viktig oppgave er å gi informasjon om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter.
Europaparlamentet
Det er direkte valg til Europaparlamentet. Europaparlamentet er en EU-institusjon.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Europaveien
Portal med informasjon om EU / EØS. Man kan finne bl.a. informasjon om definerte emner og traktater.
European Documentation Centre
EDC i Bergen er et informasjonssenter knyttet til Det juridiske fakultetsbibliotek. Det inneholder publikasjoner og dokumenter utgitt av EU samt litteratur om Norge og Nordens forhold til EU.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Europeisk rettslig nettverk på privatrettens område
Nettstedet drives av Europa-kommisjonen og gir informasjon om fellesskapets rett og informasjon fra medlemslandenes nettsider. Nettstedet er under gradvis utbygging.
PreLex
EU-Kommisjonens generalsekretariat. Database med opplysninger om interinstitusjonelle prosedyrer i EU. Her kan man følge de viktigste trinnene i beslutningsprosessen mellom kommisjonen og de andre institusjonene.
Revisjonsretten
Den Europeiske Revisjonsrett har til oppgave å foreta uafhengig revisjon av innkasseringen og anvendelsen af Den Europeiske Unions midler og derigennem vurdere hvordan de europeiske institusjoner ivaretar disse oppgaver.
Taxation
EU-side og skatt og toll
Offentlig nettsted.The European Ombudsman
The European Ombudsman investigates and reports on maladministration in the institutions and bodies of the European Community, such as the European Commission, the Council of the European Union and the European Parliament.