Utlandet - Island

Altinget
Altinget er parlamentet på Island. Nettsidene inneholder en presentasjon på engelsk.
Islands Høyesterett
Den øverste domstolen på Island. Nettstedet inneholder en presentasjon på engelsk.
Justis- og kirkedepartementet
Orientering om ministeriet. Nettstedet har presentasjon på engelsk og norsk, og inneholder også en del sentrale islandske lover.
Lögmannafélag Islands
Nettsiden gir en oversikt over advokatene på Island.
Offentlig nettsted.Politiet på Island
Informasjon om politiet på Island.