Voldgift

Copenhagen Arbitration
Dansk voldgiftsinstitutt.
International Court of Arbitration
Institusjonen tilbyr voldgift og mekling. Man følger ICC-reglene.
Kluwerarbitration.com
Database for materiale om voldgift.
London Court of International Arbitration
London Court of International Arbitration er en kjent institusjon for voldgift og mekling. Partene har stor valgfrihet med hensyn til lovvalg, rettsspråk og prosessregler.
Oslo Handelskammer
Oslo Handelskammer tilbyr bl.a. voldgift og alternativ tvisteløsning.
Permanent Court of Arbitration
Organisasjonen holder til i Haag, Nederland.
Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut
Dette er en av de ledende voldgiftsinstutusjoner i verden. Det er utviklet et komplett sett regler for voldgiftssaker.