Utlandet - Sverige

Brottsoffermyndigheten
Informasjon til dem som har vært offere for kriminelle handlinger.
Domstolväsenet
Nettstedet gir informasjon om svenske domstoler og domstoladministrasjon. Inneholder lenker til domstoler med egne nettsider.
Högsta Domstolen
Högsta Domstolen er den øverste domstolen i Sverige.
Jureka.net
Økonomi- og jussportal. Inneholder blanketter, nyheter, oversikt over advokater, domstoler, skattemyndigheter, politi- og påtalemyndighet m.m.
Kriminalvården
Informasjon om fengsler, frivård m.v. i Sverige.
Kvinnofridsportalen
Om menns vold mot kvinner. Portalen drives av 15 statlige myndigheter.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Lagrummet
Felles inngangsside for offentlig rettsinformasjon. Dette er en portal som gir oversikt over all offentlig rettsinformasjon i Sverige.
Pointlex
Pointlex er en juridisk internettavis som gir oversikt over nyheter på det juridiske feltet. Dette er en betalingstjeneste som krever abonnement.
Polisen
Nettsted for politiet i Sverige.
Portalen för Juridik
Portal som inneholder juridisk informasjon og lenker.
Regeringskansliet
Regjeringens nettsted.
Rättsnättet
Lovsamling, dommer m.v. Dette er en betalingstjeneste som krever abonnement.
Skatteverket
Fyldig informasjon om skatter og inndrivning av skatt.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Svensk författningssamling (SFS)
Her finner du bl.a. svenske lover og forordninger med søkemuligheter. Nettsidene drives av Sveriges Riksdag.
Sveriges Domareförbund
Organisasjon for svenske dommere.
Thomson Fakta
Her tilbys det diverse betalingstjenester, bl.a. den svenske Karnovutgaven online. Men det er også noen gratistjenester.
Offentlig nettsted.Åklagarväsenet
Nettsiden gir informasjon om påtalemyndigheten i Sverige. Riksåklagaren er øverste sjef for den svenske påtalemyndigheten.