Utlandet - Danmark

Advokater.dk
Oversikt over danske advokater.
CivilRetsDirektoratet
Direktoratet tar seg av saker angående familierettslig lovgivning, vergemål, fri prosess og fondslovgivning.
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Nettstedet inneholder informasjon om fengsler, samfunnstjeneste m.v.
Domstolene i Danmark
Nettstedet gir informasjon om domstolene i Danmark.
Forlaget Thomson
Nettstedet inneholder flere viktige databaser. bl.a. Karnov og Ufr. Betalingstjeneste.
Offentlig nettsted.Højesteret
Højesteret i Danmark har fått nye nettsider. Nettstedet inneholder bl.a. informasjon om nye avgjørelser fra domstolen og liste over berammede saker.
JuraIndex.dk
Inneholder lenker, nyheter mm om dansk juss.
Juralink.dk
Oversikt over dansk juss.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Oversikt over lovgivning fra nettstedet Danmark.dk
Her finner du informasjon om lover, anordninger m.v. Søkemuligheter.
Politiets hjemmeside
Politiets hjemmeside gir informasjon om politiet i Danmark. Bak siden står Rikspolitichefen. Siden inneholder bl.a. oversikt over kretser med egen hjemmeside.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Retsinformation
Nettstedet drives av staten og inneholder bl.a. danske lover, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
Startguiden
Nettstedet gir informasjon om etablering av virksomhet, skatt, moms, regnskap m.v.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Themis
Juridisk portal. Herfra kommer du videre til mange andre juridiske nettsteder i Danmark som vi ikke tar med i Paragrafens oversikt.