Kriminalomsorg

Offentlig nettsted.Bastøy fengsel
Bastøy fengsel ligger på Bastøya i Oslofjorden mellom Horten og Moss. Fengselet her har plass til 105 insatte.
Offentlig nettsted.Berg fengsel
Berg fengsel er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) i Kriminalomsorgen region sør. Fengselet ligger i Tønsberg kommune.
Offentlig nettsted.Bergen fengsel
Presentasjon av Bergen fengsel.
Forum for Opplæring innenfor KriminalOmsorgen ( FOKO )
FOKO arbeider bl.a. med å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen og bidra til økt profesjonalitet hos dem som er innvolvert i opplæring innenfor kriminalomsorgen.
Offentlig nettsted.Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt har som hovedmålgruppe innsatte som er dømt til forvaring i fengsel.
Offentlig nettsted.Kriminalomsorg
Orientering fra Justisdepartementet.
Offentlig nettsted.Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat.
Offentlig nettsted.Kriminalomsorgens It-tjeneste
KITT er informasjonsteknologisk leverandør av rådgivning-, bestiller- og operatørtjenester for kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Kriminalomsorgens Utdanningssenter er et kompetansesenter for kriminalomsorg i Norge.
Offentlig nettsted.Kristiansand fengsel
Kristiansand Kretsfengsel ligger i toppetasjene i Kristiansand Tinghus, midt i byens sentrum. Det er et lukket fengsel med plass til 44 innsatte.
Offentlig nettsted.Leira fengsel
Leira er et åpent fengsel med plass til 29 innsatte, hvorav 4 er kvinneplasser.
Offentlig nettsted.Oslo fengsel
Oslo fengsel er Norges største fengsel med 352 innsatte og 326 ansatte.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Ringerike fengsel
Ringerike fengsel er en storanstalt med langtidsinnsatte og varetektsinnsatte som primær målgruppe. Nettstedet inneholder mye informative opplysninger om fengselet, gjennomføringen av straffen, informasjon om innsattes tilbud om utdannelse og skole, informasjon til besøkende m.v.
Privat hjemmeside.Straffet av loven
Fengslsbetjent Trond Johannesen har laget sine egne sider som gir informasjon om Kriminalomsorgen. Nettstedet inneholder informasjon både om fengselsvesenet og om Kriminalomsorg i frihet.
Offentlig nettsted.Trondheim fengsel
Informasjon om Trondheim fengsel.