Familierett

Offentlig nettsted.Barne- ungdoms- og familieetaten
1. juli 2004 ble Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etablert. Det nye direktoratet oppsto ved sammenslutning av de nåværende etatene Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).
Barnerett
Informasjon om barns rettigheter.
Barnevernjuridisk Forum
Barnevernjuridisk Forum er en medlemsorganisasjon under Den norske Advokatforening. Forumet har som formål å fremme interessen for og kunnskap om barnevernrett og tilgrensende rettsområder, ved møtevirksomhet, seminarer o.l
Familekontoret
Kontoret foretar mekling etter ekteskaps- og barneloven.
FamilieKonsult
Nettstedet gir informasjon om familierett, inneholder diskusjonsforum mm. Drives av tre jenter som alle er utdannet barnevernpedagoger.
familierett.no
Oversikt over familierett.
Familievernkontoret i Stavanger
Tilbyr mekling og rådgivning.
Familievernkontoret i Steinkjer
Mekling og rådgivning i familiesaker.
Fosterhjem.no
Siden driftes av Barne-, ungdoms- og familieetaten.
Fylkesmennene
Fylkesmennene behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Er partene enige om det, kan fylkesmannen avgjøre hvem som skal ha daglig omsorg for barnet og treffe avgjørelser om samværsrett. Har barnet fylt 15 år, kan fylkesmannen treffe avgjørelse etter krav fra en av foreldrene. Se Paragrafens oversikt over fylkesmannsembeter med egne nettsider.
Grenland Familiekontor
Kontoret foretar bl.a. mekling etter ekteskaps- og barneloven. Nettstedet inneholder eksempler på samboeravtale og samværsavtale.
InorAdopt
InorAdopt er en medlemsorganisasjon som har som hovedformål å formidle adopsjon av barn fra fremmed stat. Nettstedet inneholder informasjon om saksgangen ved adopsjon.
Kirkens Familievern
Kirkens Familievern utfører bl.a. mekling etter barneloven og ekteskapsloven. Har kontorer mange steder i landet. Nettstedet inneholder bl.a. en oversikt over familievernkontorene i Norge.
Norsk fosterhjemsforening
Alle som er eller har vært fosterforeldre, beredskaps- eller besøkshjem kan bli medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening. Andre med interesse og engasjement i fosterhjemsarbeid kan tegne støttemedlemsskap.
Offentlige familievernkontorers organisasjon
OFO er interesseorganisasjon for de offentlige familievernkontorene i Norge. Offentlig familievernkontor som er godkjent av Barne- og familiedepartementet har rett til medlemskap i organisasjonen. Siden inneholder bl.a. informasjon om familievernkontorene og deres virksomhet.
Oversikt over familievernkontorer fra Bufetat
Oversikt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet over familievernkontorene i Norge. Disse tilbyr mekling i saker som gjelder oppløsning av ekteskap og barnefordeling.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonSamboeravtaler.com
Nettsted med informasjon om samboeravtaler.
Offentlig nettsted.Sosial- og helseporten
Sosial- og helseporten er en portal som drives av Sosial- og helsedepartementet. Den inneholder bl.a. informasjon om barnevern og familievern.
Offentlig nettsted.Ungdomstorget
Informasjon til barn og ungdom, bl.a. om deres rettigheter.
Verdens barn
Verdens Barn ble etablert som Norsk Koreaforening i 1953, og er landets eldste adopsjonsforening. Nettstedet inneholder bl.a. informasjon om hvordan adopsjon foregår og hvem som kan adoptere.