Dommer

Offentlig nettsted.Avgjørelser fra gjeldsordningsbasen
Barne- og familiedepartementet har lagt ut rettslige avgjørelser i gjeldsordningssaker.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Dommer fra Høyesterett - oversikt fra Høyesterett
Høyesterett legger ut informasjon om nye og viktige avgjørelser.
Dommer som legges ut av domstolene
Mange av de domstolene som har egne nettsider legger ut informasjon om avsagte dommer på nettsidene sine. Du finner frem gjennom Paragrafens oversikt over domstoler med nettsider.
Offentlig nettsted.Konkursrådets database over rettslige avgjørelser
Konkursrådet har laget en database over rettslige avgjørelser innen området konkurs-, insolvens- og panterett. Databasen har mange søkemuligheter. Nylansering med ny teknologi og utvidet database juni 2001.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Lovdata
Lovdata tilbyr tilgang til alle avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Det er omfattende søkemuligheter. Denne tjenesten er en betalingstjeneste som krever abonnement.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Nye Høyesterettsavgjørelser fra Lovdata
Lovdata har lagt ut de nyeste dommene fra Høyesterett gratis på internett.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Nye lagmannsrettsavgjørelser fra Lovdata
Lovdata har lagt ut de nyeste dommene fra lagmannsrettene gratis.
Register over dommers populærnavn
Det juridiske fakultetsbiblioteket i Oslo har laget et system som gir muligheter til å finne referansen til viktige dommer hvis en kjenner deres populærnavn.
Offentlig nettsted.Samerettslige avgjørelser ( SARA )
Database med rettsavgjørelser i samerett. Nettstedet drives av samerettsgruppa ved det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.