Organisasjoner

Akademikerne
Arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede.
Den Norske Advokatforening
Organisasjonen har ca 90 % av landets advokater som medlemmer.
Flerfaglig FellesOrganisasjon
Flerfaglig FellesOrganisasjon organiserer bl.a. funksjonærer ansatt i domstolene, departementene, skattefogdene og fylkesskattekontorene.
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HSH er en organisasjon for arbeidsgivere i handels- og servicenæringen. Nettstedet inneholder mange juridisk relevante fagartikler.
KFO
KFO organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting.
Kommunenes sentralforbund
Alle norske kommuner og fylkeskommuner og vel 460 bedrifter er medlem i arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjonen KS.
Landsorganisasjonen i Norge
Landsorganisasjonen i Norge er en organisasjon for arbeidstakere. Nettstedet inneholder bl.a. tariffavtaler og informasjon om tariffoppgjøret.
Norges Juristforbund
Foreningens formål er å samle alle jurister i en felles organisasjon. Medlemsbladet Juristkontakt finner du her.
Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund
Fagforbund for ansatte i kriminalomsorgen.
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Fra KROMs formålsparagraf i vedtektene: KROM - Norsk forening for kriminalreform er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Foreningen vil arbeide for menneskeverdig og human kriminalpolitikk.
Norsk stålforbund
Norsk Stålforbund er et felles organ for stålbransjen som på best mulig måte skal utnytte de tilgjengelige samlede resurser for å fremme bruken av stål. Norsk Stålforbund skal være et kompetansesenter for stål og bruken av stål.
Norsk Øko-forum
Norsk Øko-forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon som har ca 500 medlemmer fra politi- og påtalemyndighet, skatteetaten, tolletaten, bank, forsikring, revisjonsselskaper og andre som har til oppgave å arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet.
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nettstedet inneholder informasjon om mange juridiske emner, bl.a. skatterett, regnskap, ferieloven mm.
Sosialtjenestemennenes landsforbund
Forbundet organiserer bl.a. arbeidstakere i Kriminalomsorgen.
Straffedes Organisasjon i Norge
SON er en landsomfattende interesseorganisasjon som drives for og av straffede i Norge.
Teknologibedriftenes Landsforening
Teknologibedriftenes Landsforening er en interesseorganisasjon knyttet til NHO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
YS er en interesseorganisasjon for arbeidstakere. Nettstedet inneholder tariffavtaler og informasjon om arbeidstakeres stilling.