Revisjon og regnskap

Deloitte Norge
Stort revisjonsfirma. Nettstedet inneholder fagartikler om bl.a. regnskap, miljørapportering, børsintroduksjon og pensjoner.
Den norske Revisorforening
Nettstedet inneholder oversikt over revisorer og mye informasjon om regnskap og skatt.
Ernst & Young
Stort revisjonsfirma. Du kan laste ned firmaets fagmagasin fra nettsiden.
KPMG Norge
Stort revisjonsfirma som også tilbyr advokattjenester.
Noraudit
Stor revisjonsenhet. Nettstedet inneholder mange fagartikler.
Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.
Pricewaterhouse Coopers
Stort revisjonsfirma. Nettstedet inneholder bl.a. artikler om regnskap og styrearbeid.
Revisjon.no
Portal med fagstoff for næringslivet, revisorer og regnskapsførere.
Offentlig nettsted.Riksrevisjonen
Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Riksrevisjonen foretar bl.a. revisjon av statsregnskapet og av underordnet forvaltning.