Juridiske blanketter

Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Advokat Online
Nettstedet tilbyr blanketter. Betalingstjeneste. Tjenesten er særlig beregnet på advokater. Nettstedet tilbyr abonnement, men blanketter kan også kjøpes enkeltvis. Stort utvalg av avtaler og formularer. Nettstedet inneholder nærmere 600 maler.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonDette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Altinn
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for innlevering av opplysninger til det offentlige over Internett. Gjennom Altinn kan du raskt, enkelt og sikkert finne frem til og levere skjema til flere offentlige etater. For å levere skjema, må du logge deg inn.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonOffentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Altinn
Her finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Begjæring om gjenopptakelse av straffesak
Skjema fra kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Blanketter fra Brønnøysundregistrene
Her finner du bl.a. samordnet registermelding for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmantallet m.v. Det er også blanketter for tinglysing i løsøreregisteret og ektepakter.
Blanketter fra kommunene
Mange kommuner har lagt ut en rekke nyttige blanketter på internett. Eksempler er nabovarsel, egenerklæring for konsesjonsfrihet, konsesjonssøknad, begjæring om oppdeling i eierseksjoner, søknad om kommunalt boliglån, søknad om barnehageplass m.v. Vi har lagt lenke til nettstedet norge.no´s oversikt over kommunene. De kommunene hvor kommunenavnet er angitt som lenke, har eget nettsted. Finn din kommune og sjekk om kommunen har lagt ut skjemaet du leter etter.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Blanketter fra Legaliz
Gratis blanketter. Inneholder begjæring om utlegg.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra NAV - Arbeidsliv
Her finner du skjema for melding til arbeidstakerregisteret, egenmelding ved fravær, søknad om tilretteleggingstilskudd mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra NAV - familie og barn
Her finner du Trygdeetatens blanketter innen området familie og barn, for eksempel søknad om underholdsbidrag, krav om stønad til enslig mor eller far, krav om kontantstøtte til småbarnsforeldre mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra NAV - helse og sykdom
Her finner du en mengde skjemaer, for eksempel skjema for bytte av fastlege, krav om stønad, hjelpemidler mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra NAV - Pensjon
Her finner du blanketter vedr pensjon, feks søknad om uføreytelse, alderspensjon, avtalefestet pensjon mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra NAV - Utland
Her finner du for eksempel søknad om sykebehandling i utlandet, søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge, leveattest for pensjonister bosatt i utlandet mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Blanketter fra Patentstyret
Her finner du skjemaer for søknad om patent, varemerke og mønstre m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Blanketter i byggesaksbehandlingen
Blanketter fra Standard Norge. Inneholder bl.a. nabovarsel, søknad om igangsettelse av tiltak m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Dokumenter og avtaler fra DinJurist
Her finner du bl.a. testament, samboeravtale, arbeidskontrakter mv.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Dokumenter og skjemaer fra Bedin
Bedriftsinformasjon på internett har lagt ut bl.a. agenturavtale, arbeidsavtale, avskjedigelse, kommisjonsavtale, kompanjongavtale, selskapsavtale og taushetserklæring.
Offentlig nettsted.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonElektroniske skjemaer fra Arbeidstilsynet
Her finner du bl.a. arbeidsavtale, skjemaer for melding av lønnskrav i konkursbo m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Individuelt tilpassede kontrakter fra Legaliz
Her kan du lage dine juridiske dokumenter og kontrakter direkte på nett. Du får hele tiden interaktiv hjelp til selve utfyllingen. Betalingstjeneste.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonNettsteder tilbyr maler og blanketter.Infotorg.no
Nettstedet gir muligheter for nedlasting av blanketter som skjøter, kjøpekontrakter for eiendom, offentlige blanketter, enkelte kontrakter m.v. En kan også få informasjon fre grunnboken og Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Betalingstjeneste.
Kjøpekontrakt for fritidsbåt
Kontrakt fra Advokatfirmaet Judicium DA
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Kontrakter fra Din Side
Din Side har lagt ut noen dokumenter for nedlasting. Du finner bl.a. testament, gjeldsbrev, arbeidskontrakt, kontrakt for bilkjøp m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Kontrakter fra forbruker.no
Nettstedet drives av Aftenposten. Her finner du bl.a. samboerkontrakt, låneavtale, fullmakt, ansettelseskontrakt, avtale om bilkjøp mm.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Kontrakter fra Forbrukerrådet
Her finner du bl.a. kontrakter for bilkjøp, båtkjøp og husleie.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Maler fra Konkursrådet
Konkursrådet har lagt ut maler og blanketter. Blanketter for anmeldelse av fordringer i konkursbo og konkursbegjæringer. Dessuten er det lagt ut maler for skifterettene og bobestyrerne.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonNettsteder tilbyr maler og blanketter.Minside
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Offentlige tjenestetilbud er samlet i èn individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Sem & Stenersen Prokom
Selskapet er et datterselskap av SPAMA. Selskapet leverer elektroniske blanketter. Betalingstjeneste.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Nettsteder tilbyr maler og blanketter.SignForm (juridiske blanketter)
Meget stort utvalg av nyttige blanketter. Betalingstjeneste.
Offentlig nettsted.Skjema for stevning og tilsvar i barnefordelingssaker
Etter endringene i barneloven med ikrafttreden 1. april 2004 kan man benytte skjema for stevning og tilsvar i saker som gjelder barnefordeling. Hent skjemaet på Domstol.no
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Skjema fra fylkesmennene
Inneholder bl.a. søknad om fri rettshjelp, registerhjelp for stiftelser, søknad om voldsoffererstatning, avtale om foreldreansvar, søknad om separasjon, søknad om skilsmisse m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Skjemaer ang. tvangsfullbyrdelse
Oslo byfogdembete, namsmannen, har lagt ut skjema for begjæring om tvangssalg av løsøre, begjæring om utlegg og begjæring om fravikelse.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Skjemaer fra Datatilsynet
Datatilsynet har lagt ut skjema for søknad om konsesjon og skjema for melding til Datatilsynet.
Offentlig nettsted.Skjemaer fra domstol.no
Her finner du vitnestevninger og forkynningsskjemaer for vitnestevning og mye annet. Du finner i tillegg til skjemaene en del informsajonsark.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Skjemaer fra namsfogden
Her finner du bl.a. skjema for forliksklage, begjæring om utlegg, søknadsskjema for gjeldsordning m.v.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Skjemaer fra skatteetaten
Skatteetaten har lagt ut skjemaer for nedlasting, bl.a. alle skjemaer som skal leveres som vedlegg til selvangivelsen.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonStandardavtaler fra IKT-Norge
Her kan du bestille standardavtaler for konsulentavtaler innen ikt, rett til programvare, avtaler om systemutvikling m.v. Betalingstjeneste.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
Direktoratet for forvaltning og IKT har lagt ut Statens standardavtaler for IT-anskaffelser.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Statlige elektroniske blanketter
Her finner du statens elektroniske blanketter. Tjenesten er administrert og korrodinert av Statens forvaltningstjeneste.