Etableringshjelp

Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Bedriftsinformasjon på internett
Bedin er en portal for bedrifter og etablerere. Det gis informasjon om registrering av firma, ansvar som arbeidsgiver, selskapsformer mm.
Offentlig nettsted.Bergen kommune - etablererguide
Informasjon om etablering av egen virksomhet fra Bergen kommune.
Eget-AS.no
Dette er nettstedet for innehaveren av eget AS som vil ha enkel og grei informasjon om økonomi, skatt og regnskap. Nettstedet drives av Otto Risanger, kjent for sine mange bøker, artikler og kurs for etablerere og folk som driver for seg selv. Her finner du det meste om lønnsomhet, økonomi, regnskap, skatt, trygd, pensjon mm.
Etablerersentrene i Akershus
Informasjon om etablering av egen virksomhet.
Etablering av små- og mellomstore serveringssteder
Informasjon om hva som kreves for å etablere et serveringssted.
Firma.no
Møteplass på nettet for nyetablerte og mindre bedrifter. Inneholder bl.a. artikler om oppstart av egen virksomhet.
Innovasjon
Nettstedet skal være en møteplass for folk som vil realisere ideer. Inneholder informasjon om etablering av egen virksomhet.
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge overtok 1. januar 2004 virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO).
Offentlig nettsted.Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge overtok fra 1. januar 2004 oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.
Ledernett
Informasjon for ledere - bl.a. om juridiske spørsmål.
Naringsdrivende.no
Nettstedet naringsdrivende.no - med drivBEDRE!-pakken laget spesielt for de små næringsdrivende og enkeltpersonforetak - drives av e-bokforlaget og informasjonsleverandøren RISANGER AS. Målet er å gjøre det enkelt, greit og forståelig for deg innenfor de felt vi dekker - først og fremst skatt, økonomi, lønn, personal, småbedrift/eget firma, familiejus mv.
Offentlig nettsted.Næringsetaten, Oslo kommune
Informasjon om etablering av næringsvirksomhet.
Næringssenteret i Vestfold AS
Selskapet er eiet av Vestfold fylkeskommune og bistår med rådgivning og veiledning til bl.a. de som skal etablere virksomhet.
OppfinnerNett
Nettsted med informasjon for oppfinnere.
Offentlig nettsted.Selskapet for Industrivekst
Selskapet eies av Kommunal- og regionaldepartementet. Selskapet arbeider for å utvikle sterke regionale og lokale verdiskapningsmiljøer.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Spør oss
Nettstedet drives i samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Trygdeetaten. Det gir informasjon om bedriftsetableringer, registrering, pliktige skjemaer, merverdiavgift, regnskap m.v.
Start NTNU
Nettstedet drives av en uavhengig studentorganisasjon. Formålet er å gi veiledning om oppstart av egen virksomhet til studenter og ansatte i Trondheim.
VitAlt - bedriftens veiviser
Informasjon om etablering, drift og omstilling av bedrifter.