Ombud

Offentlig nettsted.Barneombudet
Barneombudet representerer barn og ungdom. Nettstedet inneholder bl.a. informasjon om rettighetene til barn og ungdom.
Offentlig nettsted.Forbrukerombudet
Forbrukerombudet fører kontroll med at reklame ikke er i strid med markedsføringsloven eller reglene om radio- og tv-reklame. Forbrukerombudet fører også kontroll med standardavtaler i forbrukerforhold og kan gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder. Nettsiden gir også informasjon om Markedsrådet.
Offentlig nettsted.Likestillingsombudet
Likestillingsombudet skal håndheve likestillingsloven.
Osloombudet.no
Osloombudet engasjerer seg i saker hvor byens innbyggere er blitt uriktig behandlet, eller hvor kommunen ikke holder hva den lover. Nettstedet drives av et bystyremedlem.
Pasientombudene
Oversikt over pasientombudene i Norge og deres arbeidsområder. Pasientombudene arbeider for å ivareta pasientenes interesser og rettssikkerhet. Informasjon fra HelseNett.
Offentlig nettsted.Sivilombudsmannen
Borgerne kan henvende seg til Sivilombudsmannen med klager over den offentlige forvaltning.