Forbrukerhjelp

Bankklagenemnda
Privatpersoner kan klage til Bankklagenemnda ved tvister med banken.
Den norske tannlegeforening - klagenemnder
Informasjon vedrørende klage på behandling hos tannlege.
Offentlig nettsted.Forbrukerombudet
Forbrukerombudet kontrollerer at reklame ikke er i strid med markedsføringsloven og kan gripe inn mot urimelige metoder for markedsføring. Forbrukerombudet fører også kontroll med standardkontrakter i forbrukerforhold.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Offentlig nettsted.Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er interesse- og serviceorganisasjonen for alle forbrukere i Norge.
Offentlig nettsted.Forbrukertvistutvalget
Forbrukertvistutvalget (FTU) er en statlig myndighet. Utvalget fungerer omtrent som en domstol. Dets hovedoppgave er å avgjøre tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett.
Forsikringsklagekontoret
Her kan du få gratis bistand hvis du ikke kommer til enighet med ditt forsikringsselskap om forsikringsoppgjøret.
Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester
Klagenemnd som kan benyttes av kjøpere og selgere som er misfornøyd med eiendomsmegleren.
Offentlig nettsted.Markedsrådet
Markedsrådet er en statlig myndighet. Dets hovedoppgave er å avgjøre klager på markedsføring. En sak må alltid først behandles av enten Forbrukerombudet, Sosial- og helsedirektoratet eller Statens medieforvaltning. Markedsrådets vedtak er endelige og kan bare settes til side av de ordinære domstoler.
Norsk ReiselivsForum
NRF er en organisasjon som dekker reisebyråer, reisearrangører, transportører og andre bedrifter som jobber inn mot det nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedet. På dette nettstedet finner du bl.a. informasjon om reklamasjonsnemnder for pakkereiser og rutefly.
Teletorgrådet
Teletorgrådet er uavhengig av aktørene på teletorgmarkedet og har som oppgave å håndheve det samlede regelverket for dette markedet. Teletorgrådet har som hovedoppgave å føre tilsyn med teletorgtjenester og behandle klager på teletorgtjenester.