Eiendom og husleie

BoligMentoren
Interesseforbund for eiere av hus og bolig. Medlemsorganisasjon.
Bygg.no
Byggenæringens portal
Huseiernes landsforbund
Interesseorganisasjon for huseiere.
Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget for Oslo er opprettet som en forsøksordning. Utvalget representerer et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonInfoland
Infoland er en markedsplass for eiendomsinformasjon. Grunnboksopplysninger, kommunal informasjon, informasjon fra boligbyggelag, kart m.v. Bruk forutsetter kundeavtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS. Betalingstjeneste.
Leieboerforeningen
Leieboerforeningen er en medlemsorganisasjon med ca 4000 medlemmer. På foreningens nettsider finner en informasjon om leieboerjuss, nyheter, boligpolitikk og økonomi.
Meglersøket Innsikt
Skal du selge et hus og lurer på hva du kan ta i meglerprovisjon? Da hjelper Meglersøket Innsikt deg med å finne riktig pris.
NBBL
Nettstedet drives av Norske Boligbyggelags Landsforbund. Informasjon om boligbyggelag og borettslag.
Norges Eiendomsmeglerforbund
Informasjon om eiendomsmeglere og kjøp og salg av bolig.
Norges Hytteforbund
Hytteforbundet er en interesseorganisasjon for hytteeierne.
Offentlig nettsted.Tinglysingen
Tinglysing i fast eiendom vil si å registrere kjøp, salg, heftelser og pantsettelse i fast eiendom i et offentlig register som kalles Grunnboken. Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk, og sentraliseres til hovedkontoret i Hønefoss. Overføringene vil skje gradvis i perioden 2004-2007.