Eiendom og husleie

Boligjegeren
Boligjegeren drives av Leieboerforeningen. Sidene inneholder bl.a. informasjon om boligrett.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Boligportalen.net
Boligportalen.net drives av Husbanken. Den inneholder bl.a. lenkesamling for kjøp av bolig, oversikt over Plan- og byggesaksprosessen, oversikt over lover og regler innen boligjussen og informasjon om kontrakter angående kjøp av bolig, oppføring av bolig m.v.
Boligsamvirket.no
Nettstedet drives av Norske Boligbyggelags Landsforbund. Informasjon om boligbyggelag og borettslag.
Bygg.no
Byggenæringens portal
Eiendomsagenten.no
Nettstedet inneholder artikler om juss og eiendom.
Forum for plan og bygningsrett
Forumet er en uavhengig og frittstående forening innen fagområdet plan- og bygningsrett.
Huseiernes landsforbund
Interesseorganisasjon for huseiere.
Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget for Oslo er opprettet som en forsøksordning. Utvalget representerer et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonInfoland
Infoland er en markedsplass for eiendomsinformasjon. Grunnboksopplysninger, kommunal informasjon, informasjon fra boligbyggelag, kart m.v. Bruk forutsetter kundeavtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS. Betalingstjeneste.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Jussråd på nett
Nettstedet inneholder artikler om juridiske emner. Det er mange artikler om kjøp og salg av bolig, leie av bolig, hus og hage og bygging.
Leieboerforeningen
Leieboerforeningen er en medlemsorganisasjon med ca 4000 medlemmer. På foreningens nettsider finner en informasjon om leieboerjuss, nyheter, boligpolitikk og økonomi.
Leieboerportalen
Nettsiden drives av Leieboerforeningen i Bergen, som er en landsomfattendeforening for leieboere. Denne portalen har nyttig informasjon om leieboerrelaterte saker, husleienivå i Norge, nyhetsstoff om leiebolig og dokumenter og lenker.
Norges Eiendomsmeglerforbund
Informasjon om eiendomsmeglere og kjøp og salg av bolig.
Norges huseierforbund
Interesseforbund for eiere av hus og bolig. Medlemsorganisasjon.
Norges Hytteforbund
Hytteforbundet er en interesseorganisasjon for hytteeierne.
Offentlig nettsted.Tinglysingen
Tinglysing i fast eiendom vil si å registrere kjøp, salg, heftelser og pantsettelse i fast eiendom i et offentlig register som kalles Grunnboken. Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk, og sentraliseres til hovedkontoret i Hønefoss. Overføringene vil skje gradvis i perioden 2004-2007.