It

Cybercrime Law
The editor of cybercrimelaw.net is Chief Judge Stein Schjolberg, Moss tingrett (Moss District Court), Norway.
eforum
eforum er en interesseorganisasjon og nettverk som skal bidra til at Norsk virksomheter får økt lønnsomhet gjennom anvendelse av elektronisk forretningsdrift nasjonalt og internasjonalt, gjennom kompetansebygging og gode rammebetingelser.
Offentlig nettsted.eNorge
eNorge er regjeringens overordnede IT-politikk for de kommende årene.
Handel.no
Informasjons- og kunnskapskanal for fremme av elektronisk handel og elektronisk forretningsdrift. Nettstedet inneholder bl.a. artikler om it-relaterte juridiske emner.
IKT-Norge
IKT-Norge er en interesseorganisasjon for IKT-næringen.
Iktrett.no
Portal om jusidiske emner som angår informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
infomedia.no
Pekersamling for it-, tele- om mediarett. infomedia.no er et utarbeidet av Infomedia-avdelingen i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech.
Institutt for rettsinformatikk
Institutt for rettsinformatikk ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
JusIt Advokat
Firma som yter juridisk og prosjektadministrativ støtte til etablering og gjennomføring av IKT-prosjekter.
Law and Information Technology links
Lenkesamling fra Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.
N-safe
Merkeordning som er ment å gjøre e-handel tryggere.
Offentlig nettsted.Nettvett
Nettvett.no er et nettsted hvor du skal kunne finne informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonNorid
Norid administrerer "norske" domenenavn (.no-domener). Nettstedet gir informasjon om Norids politikk for tildeling av domenenavn.
Personvern på nettet
Nettstedet er etablert av avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo og behandler personvernspørsmål.
SAFT
SAFTs målsetting: SAFT - Safety, Awareness, Facts and Tools – er et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.SAFT ønsker å lære barn og tenåringer hvordan de reduserer ”risikoadferd” og er ansvarlige internettbrukere.