Gjeld og inkasso

Offentlig nettsted.Den statlige lønnsgarantiordningen
Informasjon om den statlige lønnsgarantiordningen fra Arbeidsdirektoratet.
Forliksråd og hovedstevnevitner
Forliksrådet er første etappe for å skaffe tvangsgrunnlag for inndrivning av gjeld. På dette nettstedet presenteres forliksrådene.
Gjeldsoffer-Alliansen
Organisasjonen arbeider for å hjelpe gjeldsoffere.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Gjeldsordningsbasen
Informasjon om gjeldsordningsloven utarbeidet av Barne- og familiedepartementet.
Inkassoklagenemnda
Inkassoklagenemnda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Denne avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonOffentlig nettsted.KonkursBørsen
KonkursBørsen formidler salg av gjenstander fra bobestyrere i konkursbo og dødsbo. Tjenesten leveres av Konkursrådet.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Offentlig nettsted.Konkursrådet
Nettstedet gir informasjon om konkurs - både for fagfolk og for andre som kommer i befatning med konkurser.
KrediNor
KrediNoR (Tidligere Kreditorforeningen i Oslo) arbeider med betalingsoppfølging og tapsforebygging.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonKreditorforeningen
Kreditorforeningen arbeider med inkasso.
Norske Inkassobyråers forening
Nettstedet gir informasjon om inkasso.
Økonomiforhandling AS
Bistand til bl.a. gjeldsforhandling og finansieringsløsninger.