Skatte- og avgiftsrett

Den norske Revisorforening
Informasjon om skatt, avgift, regnskap og revisjon. Nettstedet inneholder oversikt over revisorer rundt om i Norge.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Finansdepartementet
Finansdepartementet har ansvaret for skatte- og avgiftslovgivningen. Finansdepartementets nettsider inneholder masse informasjon om skatte- og avgiftsregler.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Kemneren i Bergen
Kemneren krever inn skatt og foretar kontroller blant næringsdrivende.
Offentlig nettsted.Kemneren i Oslo
Kemneren foretar regnskapsføring og innkrevning av skatt og arbeidsgiveravgift m.v.
Ligningsutvalget
Ligningsutvalget er en frittstående, faglig landsdekkende organisasjon med røtter helt tilbake til starten på 1900-tallet. Medlemmene er landets ligningsnemnder og ligningssjeflag. Organisasjonens overordnede målsetting er å drive skattefaglig utviklingsarbeid i ulike former. Nettstedet inneholder bl.a. dommer, uttalelser m.v. i skattesaker.Dette er en betalingstjeneste som krever abonnement.
Offentlig nettsted.Nordisk eTax
Felles nordisk skatteportal.
Offentlig nettsted.Oslo likningskontor og folkeregister
Informasjon om skatt og likning.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonNettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Skatteetaten
Mye informasjon om skattespørsmål. Nettstedet drives av Skattedirektoratet.
Skattenett
Skattenett er et privat nettsted som tilbyr informasjon og rådgivning om skatt.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Tollvesenet
Informasjon om toll.
Offentlig nettsted.UNGøkonomi
Nettside fra Finansdepartementet for ungdom om norsk økonomi og budsjettspørsmål.