Åndsrett

Actio Lassen AS
Varemerke og patentbyrå i Bergen.

0 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Bryns Zacco as
  Patentkontor.
  Clara
  Et nettsted med informasjon om klarering av opphavsrettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale.
  Gramo
  Musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå.
  Kopinor
  Kopinor er en interesseorganisasjon for rettighetshavere til opphavsrettslig beskyttede verk som er gjenstand for kopiering. Kopinor inngår avtaler om kopiering og krever inn vederlag på vegne av rettighetshaverne.
  Privat hjemmeside.Musikkjuss.no
  For at du som musikkbransjeaktør på en best mulig måte skal kunne utnytte dine evner, er det viktig at du tilegner deg en viss oversikt over de rettigheter som foreligger, samt de ulike kontraktene det kan være aktuelt å fremforhandle og undertegne.
  Norwaco
  Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk.
  Offentlig nettsted.Patenstyret
  Informasjon fra styret for det industrielle rettsvern om patent, varemerke og design.
  Tono
  Organ for norske opphavsmenn eller rettsinnehavere til musikkverk.